Eleonor Amora Marklund

- Chefredaktör -

Tidningen Inspire startades 2009 för att sedan sommaren 2021 ingå i House of Sovereignty tillsammans med de två bokförlag Publishing House of Sovereignty samt UNFUCK Publishing. Tanken bakom alla dessa är att ge människor möjligheten till att finna sin kraft genom använda sina röster, både för att dela sin historia men också för att dela sin kunskap.

 

Med en tankeledares ohärmbara karaktär har Eleonor Amora framträtt som ikonen med House of Sovereignty. Detta revolutionära, esoteriska multiplex är det enda andliga centret i sitt slag, bestående av ett mediehus, tempel och en akademi. Hon är hängiven visionen att förändra liv genom att expandera, exponera och stärka sin community av andliga rebeller i sin Tribe of Sovereignty.

 

Efter en nära-döden-upplevelse förstärktes hennes mediala gåvor, och hon anses nu vara en av världens ledande experter inom medialt självförsvar och astralarbete, där hon ofta beskrivs som ”Oraklet” från filmen ”Matrix”.

Copyright © Inspire Magazine 2023. All Right Reserved.